silhouettes-317831_1920

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

CO JE SPOTŘEBITELSKÝ SPOR?

Je to spor mezi spotřebitelem a podnikatelem, který mu prodal nějaký výrobek nebo poskytl službu. Jedná se o spor vzniklý z uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Přitom nemusí jít samozřejmě jen o písemně uzavřené smlouvy, postačí smlouva uzavřená ústně nebo i jiným způsobem (např. tím, že si v obchodě vyberete produkt a u pokladny ho zaplatíte). Typickým spotřebitelským sporem bude spor o uznání reklamace nebo konkrétního způsobu jejího řešení apod.

CO JE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ?

Je to další způsob možného řešení sporů. Jeho pravidla jsou upravena v zákoně na ochraně spotřebitele. Je to zejména varianta klasického soudního řešení sporů. Neplatí se zde žádné poplatky, je méně formální, měl by být rychlý.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

KDO JE SUBJEKTEM MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ?

Je to subjekt, který stanoveným procesem “pomáhá” stranám sporu k jeho vyřešení.

Obecným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. Ministerstvo průmyslu a obchodu může pověřit mimosoudním řešením spotřebitelských sporů i další subjekty, především se počítá s profesními komorami.

V oblasti finančních služeb je subjektem mimosoudního řešení FINANČNÍ ARBITR.

V oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je subjektem mimosoudního řešení ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD.

V oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je subjektem mimosoudního řešení ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD.

Pokud nespadáte pod působnost finančního arbitra, Českého telekomunikačního úřadu či Energetického regulačního úřadu či v budoucnu dalšího z možných subjektů, pak jako subjekt uveďte Českou obchodní inspekci.