family-home-700225_1280

Zástavy u hypotečních úvěrů

Pořízení nemovitosti nebo vyšší půjčka na rekonstrukci s sebou přináší vždy zástavu nemovitosti. Nový občanský zákoník dal banka možnost využít „zákaz zcizení nebo zatížení“, které banky ve svých zástavních smlouvách hojně využívají. Touto možností se vlastně klienti stávají „rukojmími“ banky a vážně se znemožní zřízení zástavního práva pro refinancující banku. Banka ve svých všeobecných podmínkách většinou nemá lhůtu pro udělení souhlasu se zástavou pro refinancující banku a tak je to na jejím uvážení.

Kde hledat tyto informace?

Informace o zákazu zcizení nebo zatížení najdete v zástavní smlouvě nebo na listu vlastnictví.

V zástavní smlouvě byste si měli důkladně přečíst nejen o možnosti doplacení úvěru, ale i případný odkaz na všeobecné podmínky.

 single-family-home-1026368_1280

Možnost zástavního práva pro refinancující banku

Další možnosti při zástavě je, že stačí souhlas zástavního věřitele. Pak stávající banka vystaví souhlas pro katastrální úřad, který se předkládá vždy před tím, než nová banka vystaví zástavní smlouvu. U plné verze musí být nejprve záznam o zástavě vymazán. Je potřeba však počítat s tím, že tento výmaz trvá zhruba 50 dní. Pak teprve klient může svůj úvěr refinancovat. Jedná se tedy o záležitost trvající minimálně 2-3 měsíce.

Většinou je v zástavních smlouvách uvedeno, že je možné doplatit, ale banka nedá souhlas se zástavou pro novou banku. Pro klienta to tedy znamená, že může úvěr doplatit pouze ze svých vlastních zdrojů.

Na závěr

Když si berete úvěr, je potřeba si pořádně promyslet, na jak dlouho máte fixaci. Po ukončení fixační doby se Vám totiž úrok a tím i splátky mohou mnohonásobně zvýšit. Nikdo z nás neví, jaký úrok bude za dvě, tři, pět let.

Nikdy si neberte úvěr, kdy splátky tvoří Váš strop možností. Mohlo by se po fixační období stát, že nejen, že zvýšené splátky budou nad Vaše možnosti, ale že nebudete mít ani možnost zrefinancovat úvěr k jiné bance.