Pojištění

Pojištění je sjednáváno u pojišťoven, které byly vybrány pečlivým výběrem RSTS, a.s.

Pojištění majetku

Pojištění motorových vozidel – povinné ručení

Toto pojištění zná každý z nás, kdo vlastní motorové vozidlo. Chrání nás v případě škod vzniklých z provozu vozidla. Vztahuje se na škody, které jsme nemohli předvídat a provozem motorového vozidla způsobili škodu jiné osobě. Zároveň nás chrání před neoprávněnými nároky druhých. Výši pojistného plnění si vybíráme sami.

trabant

Pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění

Havarijní pojištění je ideální pro každého, kdo chce dobrovolně pojistit vlastní motorové vozidlo pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli jste ji zavinili vy, nebo jste v roli poškozeného.

Pojištění domácnosti

Byt je místem vašeho soukromí, Vašim útočištěm, důvěrným prostorem. Vybudování a zařízení tohoto zázemí vás stojí nemálo času a peněz. Víte, jak si výsledky svého úsilí co nejlépe ochránit? Vhodné pojištění domácnosti je tím nejlepším řešením.

Pojištění bydlení (nemovitostí)

Pojištění bydlení je určeno pro rodinné domy a bytové jednotky. Vztahuje se na nemovitosti včetně všech součástí, v případě bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu. Nemovitost lze pojistit již od počátku stavby.

dům

Pojištění životní, úrazové

V dnešní době k nám neodmyslitelně patří i životní a úrazové pojištění. Tímto pojištěním zabezpečujeme nejen sebe, ale i celou rodinu proti nenadálým událostem. Pojištění může pomoci jejich dopad zmírnit. Životní pojištění zajišťuje rodinné příslušníky pro případ smrti nebo závažné zdravotní újmy pojištěného a současně i finanční zabezpečení vlastní osoby pojištěného.

hřebík

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti občanů

Toto pojištění by měl mít každý člověk uzavřené, ať už samostatně nebo jako součást Pojištění domácnosti. Život je velká změna a toto pojištění nás chrání pro případ vzniku škody, kterou můžete způsobit nedopatřením nebo nešťastnou náhodou. Že Vám se to nemůže stát! A říká Vám něco – prasklá hadice od pračky a vytopení souseda a poškození zařízení jeho domácnosti, nešťastné strčení do kolemjdoucího a jeho upadnutí a zlomení ruky. Ano, to vše se může stát. Škoda může být jak na věci, tak na zdraví.  Díky tomuto pojištění způsobenou škodu případně finanční náhradu uhradí pojišťovna za vás. V některých případech odpovídáte i za škodu, kterou jste přímo nezpůsobili, např. pokud vaše děti při sportu rozbijí okno, váš pes vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod., tak i tyto se dá řešit s klidem díky této pojistce.

Pojištění odpovědnosti při výkonu zaměstnání

Pokud způsobíte zaměstnavateli škodu při plnění pracovních povinností, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu této škody, a to až do výše 4,5násobku vašeho výdělku, v některých případech i vyšší. Pojistěte se pro případ škod způsobených v zaměstnání, kdy můžete například nahodilým pohybem shodit ze stolu počítač nebo ztratit svěřený mobilní telefon, notebook, drahý měřicí přístroj apod.

Pojištění úvěru

Toto pojištění doporučuji všem klientům. Jde o zajištění pro případu smrti nebo vzniku trvalých následků úrazu s rozsahem min. 50 % nebo ztrátě zaměstnání. Pojištění tak kryje neočekávané situace a chrání klienty před finančními obtížemi. Jedná se o jednoroční úvěrové pojištění, které je automaticky prodlouženo na další pojistný rok dle aktuální výše dluhu. Pojištění spojené s úvěrem ze stavebního spoření nám může snížit i úrokovou sazbu úvěru až o 0,3%, přičemž splátka pojištění je obsažena již ve splátce úvěru. Pojištění trvá po celou dobu úvěrového vztahu. Začíná prvním dnem čerpání úvěru a končí dnem, který předchází splacení úvěru, resp. dnem vzniku pojistné události.

Zaujalo Vás to?   V případě jakéhokoliv dotazu, zavolejte. Vy se s tím zbytečně budete trápit a já Vám můžu hned dát odpověď. Volejte 773 014 044 nebo pište na kontaktní formulář zde.